Pojištění pro Život

“Je snadné žít v přítomnosti, když vám kryjeme záda.”

NNeštěstí nechodí po horách, ale po lidech.

V každodenním životě všichni z nás podstupují určitá rizika (cestujeme, sportujeme, stárneme), někteří z nás mají to štěstí, že se jim nepříjemné životní události vyhýbají, ale jiní lidé to štěstí nemají. A právě pro případ, kdy se nám přihodí náhlá a nepříjemná životní situace, se kterou si nedokážeme pomoci sami, přichází na scénu kolektivní pomoc v podobě pojištění. Díky tomu nám totiž budou hrazeny například potřebné léčebné náklady a často nás to i ochrání před nepříjemnými půjčkami na krytí léčebných výloh.

Životní pojištění chrání jednotlivce a jeho rodinu před finančními důsledky nejrůznějších životních situací. Nejdůležitější jsou životní pojištění proti riziku smrti, proti riziku trvalé invalidity či smrti úrazem, závažným onemocněním, drobným úrazům i chirurgickým zákrokům. Životní pojištění se vyplatí uzavřít co nejdříve, zdravotní či jiná rizika totiž po 50 – 55 letech věku rostou, což se odráží i v kalkulacích pojišťoven, nabízející tato pojištění.

Pojistná částka, kterou musí platit aby mělo naše pojištění smysl, se tak s přibývajícím věkem zvyšuje. Před uzavřením životního pojištění je třeba důkladně promyslet, co od něj očekáváme, na co má smysl se pojistit, jaká je optimální pojistná částka a jak velké měsíční pojistné jsme schopni unést. Životní pojištění se zpravidla uzavírá na velmi dlouhou dobu, není proto radno podcenit přípravy a je velmi důležité se pečlivě poradit s kvalifikovaným poradcem.


JAK SI NASTAVIT POJIŠTĚNÍ?VÝPADEK PŘÍJMU


Výpadek příjmu způsobený nemocí či úrazem dokáže nadělat nemalou škodu v rodinném rozpočtu. Velmi snadno si dokážeme představit, jak veliké problémy nás v takových případech mohou potkat a jaké následky je mohou doprovázet. I krátkodobý výpadek příjmu může způsobit veliké problémy obzvláště v případě, kdy rodiny splácí hypotéku, jiný úvěr, či vyživují větší počet osob. Výpadek v příjmu domácnosti nastává téměř okamžitě po onemocnění a státem garantovaná podpora na nemocenské zdaleka nedokáže vyrovnat vzniklý deficit. Ten může být v některých případech i více jak 50 %, u osob podnikajících dokonce až 100 % příjmů. Pokud zdravotní problémy přetrvávají a člověk se stává invalidním, problémy se ještě prohlubují.

Krátkodobé indispozice

DENNÍ ODŠKODNÉ

Toto připojištění nám pomůže ustát nejtěžší okamžiky po lehkém úrazu, který nás dočasně indisponuje. V případě, že taková situace nastane, vyplatí nám pojišťovna pojistné plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu.

Ochrana v nemoci i úrazu

PRACOVNÍ NESCHOPNOST

Pojištění pracovní neschopnosti funguje na jednoduchém principu. Klient platí pravidelné pojistné a v případě nemoci pojišťovna vyplatí sjednanou denní dávku po dobu nemoci. Uzavřít ji může ten, kdo není v pracovní neschopnosti a má nějaké trvalé příjmy (tedy zaměstnanec i OSVČ)

Léčení bez starostí

HOSPITALIZACE

Pobyt v nemocnici při nevyhnutelné hospitalizaci se již několik let neustále zdražuje. Starosti s platbou jsou to poslední, co chceme při hospitalizaci řešit. Pojištění pro případ hospitalizace je ideálním řešením.

Pro každý případ

ZÁVAŽNÁ ONEMOCNĚNÍ

Během nemoci klesá životní úroveň, neboť nemocenské dávky jsou nižší než dosahovaný příjem před pracovní neschopností. Je dobré být připraven a nepodceňovat prevenci! Pokud se však přesto projeví závažné onemocnění, je příjemné nemuset řešit finanční prostředky k úhradě nákladů na léčbu, rekonvalescenci nebo kosmetické zákroky či pokles příjmu.

Myslete na vše

INVALIDITA

Invalidita (též invalidnost, handicap) je definována jakožto ztráta či snížení pracovní schopnosti. Obvykle vzniká buď v důsledku vážného onemocnění (pak se hovoří o tělesném postižení) nebo úrazu.

V případě úrazu

TRVALÉ NÁSLEDKY

Pojistné plnění pro případ trvalých následků je jednorázové finanční odškodnění pojistníka v případě přetrvávajících následků prodělané nemoci či úrazu. Výše odškodnění se vypočítává dle tabulek v závislosti na stupni poškození.

Nehoda není náhoda!

POJISTIT SE DÁ POUZE PŘEDEM